Kako bi izbjegli sličan scenarij, odlučite se da Bankar vodi pregovore za Vas na način, da u startu dobijete “radne čizme”, odnosno proizvod koji Vam je potreban za daljnji pozitivan rast poslovanja.

Radilo se o novim investicijama, refinanciranju postojećih obaveza s povoljnijim uvjetima ili u rješavanju likvidnih problema obratite nam se s povjerenjem.

Radimo sa svim Bankama na tržištu, a sa stručnom i kvalitetnom pripremom klijenta, dolazimo u poziciju da mi biramo Banku koja nudi najbolju opciju za klijenta u određenom trenutku.

Nazovite i dogovorite neobavezni informativni sastanak.

100% naplate ide po realizaciji projekta.

Ukoliko nema realizacije za Vas nema troška.

Glavne djelatnosti

Kreditiranje građana

informativni razgovor o potrebama klijenta

sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji

definiranje zahtjeva klijenta

istraživanje tržišta i pronalazak mogućih rješenja

analiza i priprema ponuda

prezentacija ponuda klijentu

odabir najpovoljnije ponude

realizacija kredita i isplata provizije

KREDITIRANJE POSLOVNIH SUBJEKATA (tvrtke, obrti, OPG…)

informativni razgovor o potrebama klijenta

sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji

definiranje zahtjeva i stvarne potrebe klijenta

detaljna analiza financijskih pokazatelja

analiza poslovanja tvrtke

priprema projekta za komunikaciju s bankom

kontaktiranje banaka radi iskaza interesa za financiranje projekta

detaljniji pregovor s najboljim opcijama

pregovori oko kamatne stope, naknada, rokova, instrumenata
osiguranja te ostalih uvjeta

prezentacija opcija/ponuda klijentu

odabir najpovoljnije ponude te pokretanje procesa obrade u banci

komunikacija s bankom tokom obrade kredita

realizacija kredita i isplata provizije

BESPOVRATNA SREDSTVA – EU FONDOVI, SUBVENCIJE, NATJEČAJI

informativni razgovor o potrebama klijenta

sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji

detekcija mogućnosti prijava na prihvatljive mjere

savjetovanje u fazi pripreme projekta

definiranje strukture financiranja

osiguranje vanjskog financiranja – kreditiranje

izrada dokumentacije za prijavu

realizacija i isplata provizije

Ostale djelatnosti

izrada poslovnog plana ili investicijskog elaborata prema pravilima struke za kreditiranje, EU fondove, razne natječaje ili radi izračuna isplativosti vlastitih projekata ili investicija

analiza financijskih pokazatelja RDG-a (računa dobiti i gubitka), BILANCE, kvartalnih izvješća

procjena vrijednosti projekata ili tvrtke kod prodaje, spajanja ili preuzimanja

porezni savjeti

PREČAC DO NAJBOLJEG RJEŠENJA!