Tisak

U suradnji s tiskarama, osim dizajna, proizvod pratimo do samoga kraja njegove izrade, i jamčimo vrhunsku kvalitetu izrade.

Osim dizajna, proizvod pratimo do samoga kraja njegove izrade. Surađujemo s mnogim digitalnim i offset tiskarama, te za svaki proizvod koji vam dizajniramo (plakati, brošure, posjetnice) jamčimo vrhunsku kvalitetu izrade. Nije potrebno da sami tražite tiskare, mi znamo koje će Vam ponuditi najbolju kvalitetu i cijenu i dostaviti Vam gotov proizvod.

Reference