Društvene mreže

Nakon popularizacije Facebook-a, komunikacija među ljudima se sve više premješta na virtualnu razinu. Ljudi sve češće međusobno komuniciraju koristeći različite društvene mreže poput Twittera, Linkedin-a, Google+-a i već spomenutog Facebooka. Osim za komunikaciju, te mreže se koriste i za širenje informacija o proizvodima i uslugama u obliku reklama ili grupa koje predstavljaju neki proizvod. Nudimo vam uslugu kreiranja i održavanja grupa na društvenim mrežama u svrhu što bržeg širenja informacija o Vama ili vašem proizvodu / uslugama.

Reference