Knjiga standarda

Knjiga standarda služi kao smjernica za izradu vizualnog identiteta i pomaže našim dizajnerima pri izradi istog. Sva rješenja koja izradimo isporučujemo Vam u obliku knjige standarda u vektorskom (ai, eps pdf) i rasterskom (jpg, png, psd, bmp) formatu te u monokromatskoj (crno - bijeloj) i color verziji.

Reference

  • REDEA – Projekt Premudra
    REDEA – Projekt Premudra
    +